Aby dokonać reklamacji produktów, prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem kontakt@metal-design.pl lub pod nr telefonu +48 666 954 190. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W ramach reklamacji możemy naprawić towar, wymienić na nowy lub dokonać zwrotu środków.

W celu usprawnienia procesu prosimy o wypełnienie formularza reklamacji oraz podanie w nim numeru zamówienia, opisanie uszkodzenia, podanie daty wykrycia wady oraz załączenie dokumentacji w formie zdjęciowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji prosimy o przesłanie reklamowanego produktu na adres:

IMSTAL Sp. z o. o.
ul. Rolników 4, 44-141 Gliwice